วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ตกปลา บ่อชะอำ2

ต่อจากตกปลาบ่อชะอำ1 ครับ
From: zeven7wmu

วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ตกปลา ที่บ่อชะอำ

คลิปตกปลาที่บ่อชะอำ เพชรบุรี ครับ
From: zeven7wmu

ชวนกันไปตกปลาบ่อน้องเฟริส

จากคลิปใครรู้บ้างว่าบ่อน้องเฟริสอยู่ที่ไหนก็ตามกันไปดูครับ
From: ksjj1122